Zit u in een beginnende echtscheidingsprocedure en komen u en uw ex-partner er samen niet uit over de te maken afspraken totdat de echtscheiding officieel is? Een voorlopige voorziening kan voor u dan uitkomst bieden.

Als de scheiding is aangevraagd, duurt het vaak nog een tijd, en soms zelfs maanden, voordat de echtscheiding door de rechtbank wordt uitgesproken. In deze periode ontstaan er soms onduidelijkheden, wanneer het u niet lukt om met uw ex-partner afspraken te maken. Zo gaat er misschien door uw hoofd wie van beide partijen tijdens de echtscheiding in de echtelijke woning mag blijven wonen en bij wie de kinderen gaan wonen. Ook financiële vragen kunnen u bezighouden. Om te voorkomen dat dit soort onduidelijkheden pas zullen verdwijnen nadat de echtscheiding is uitgesproken, biedt een voorlopige voorziening uitkomst.

Een voorlopige voorziening is – zoals het woord het al zelf zegt – een voorlopige ordemaatregel tot de rechter uitspraak doet over de echtscheiding en de bijbehorende zaken. Een voorlopige voorziening kan voor verschillende doeleinden worden verzocht. Zo kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen over het gebruik van de echtelijke woning, de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de tijdelijke omgangsregeling met de andere ouder. Daarnaast kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd voor de partner- en  kinderalimentatie, zodat u ook in de periode voorafgaand aan de definitieve echtscheiding weet waar u financieel aan toe bent.

Middels een advocaat kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank voor het treffen van voorlopige voorzieningen. Daarnaast moet, indien dat nog niet is gebeurd, binnen vier weken na de uitspraak van de rechtbank over de voorlopige voorzieningen, een verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend. Als dit verzoek binnen vier weken is ingediend dan blijft de voorlopige voorziening van de rechter gelden, totdat de echtscheiding door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand van de gemeente is ingeschreven. Pas dan zullen de definitieve afspraken c.q. beslissingen gelden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.