OVERIG FAMILIERECHT

Overig familierecht

Andere kwesties waarvoor regelmatig een in het familierecht gespecialiseerde advocaat wordt benaderd, zijn:

  • adoptierecht,
  • de wens voor- of achternaam te veranderen en
  • lesbisch en homoseksueel ouderschap.

Adoptierecht

Adoptierecht is een rechtsgebied waarbij het helpt wanneer uw advocaat de nodige adoptierechtervaring heeft. Advocatenkantoor Warmerdam heeft deze ervaring en we staan u graag bij in uw adoptiezaak.

Stiefouderadoptie

  • Als stiefouder heeft u niet het ouderlijk gezag over uw stiefkind(eren). Ook wanneer u trouwt met uw partner, verwerft u dit gezag niet. Is er geen contact met de ex van uw partner of is deze ex overleden, dan is stiefouderadoptie mogelijk. Een grote en ingrijpende stap waarin Eva Warmerdam u graag bijstaat.

Naamswijziging

Veel mensen denken bij een naamswijziging automatisch aan het veranderen van de achternaam. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. U kunt er ook een goede reden voor hebben om uw voornaam te willen veranderen. Of u nu uw voor- of achternaam wilt veranderen, Advocatenkantoor Warmerdam helpt u bij het juridische aspect.

Achternaam

Wilt u uw achternaam veranderen, dan gelden daarvoor de regels zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Geslachtsnaamwijziging. Wanneer u in aanmerking komt voor zo’n wijziging, dan moet de wijziging bij voorkeur zo subtiel mogelijk zijn. Advocatenkantoor Warmerdam begeleidt u graag bij het doen van de aanvraag en adviseert u over de inkleding van uw verzoek.

Voornaam

Een verzoek tot het wijzigen van uw voornaam kunt u indienen bij de Rechtbank. Heeft u een goede reden voor het indienen van zo’n verzoek, dan wikkelt Advocatenkantoor Warmerdam dit graag juridisch voor u af. Hiervoor is wel een goede reden nodig. Vervolgens zal er bij de rechtbank een belangenafweging worden gemaakt.

Heeft u vragen over familierecht?