ONDERTOEZICHTSTELLING

Ondertoezichtstelling

Wanneer uw kind onder toezicht wordt gesteld, betekent dit dat het gezag van u als ouder wordt beperkt. Een kinderrechter kan uw kind onder toezicht stellen wanneer er in uw gezin (opvoedings)problemen voorkomen die de ontwikkeling van uw kind nadelig beïnvloeden.
Redenen voor een ondertoezichtstelling zijn:

  • Ouders kunnen de opvoeding en verzorging kind niet goed aan.
  • Ouders zijn verslaafd en/of hebben psychische problemen.
  • Een kind loopt weg.
  • Een kind wordt mishandeld.

Een ondertoezichtstelling kan alleen worden uitgesproken wanneer er volgens de wet sprake is van een situatie waarbij een minderjarige in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en hulp in het vrijwillig kader geen optie (meer) is.

Kinderrechter en ondertoezichtstelling

De kinderrechter krijgt een verzoek tot ondertoezichtstelling van de Raad voor de Kinderbescherming of van de officier van justitie. Gaat de kinderrechter mee met het verzoek en spreekt hij de ondertoezichtstelling uit, dan krijgt een daartoe gecertificeerde instelling de opdracht om de OTS uit te voeren en krijgt u begeleiding van een gezinsvoogd.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?

De duur van een OTS wordt bepaald door de kinderrechter en kan maximaal 12 maanden zijn. De kinderrechter heeft de bevoegdheid om de OTS steeds weer met een jaar te verlengen, totdat uw kind 18 is. Een ondertoezichtstelling kan ook tussentijds gestopt worden. Is de situatie dusdanig verbeterd dat de gezinsvoogd vindt dat de OTS kan worden opgeheven, dan kan hij de rechter verzoeken nogmaals naar de zaak te kijken. U kunt dit uiteraard ook zelf aan de rechter voorleggen bij gelegenheid van verlenging.

OTS-advocaat

Tijdens de rechtszitting vraagt de rechter ook de mening van de ouders over de eventuele ondertoezichtstelling. Tijdens de rechtszaak kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. Dat kan prettig zijn, omdat de emoties vaak hoog kunnen oplopen en een advocaat uw standpunt helder en duidelijk kan verwoorden. Uw advocaat zorgt er ook voor dat de juridische (on)mogelijkheden niet over het hoofd worden gezien, gestelde doelen helder worden, positieve ontwikkelingen worden benadrukt en waar mogelijk werkbare uitspraken worden gemaakt. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met Advocatenkantoor Warmerdam.

Advocaat ondertoezichtstelling bij hoger beroep

Is er een OTS toegewezen en wilt u in hoger beroep, dan is het verplicht om u bij te laten staan door een advocaat.

Hulp nodig bij ondertoezichtstelling?