LEGITIEME PORTIE

Legitieme portie

Is een kind onterfd, dan kan er een beroep worden gedaan op de legitieme portie. Ook kinderen kunnen worden onterfd, maar kinderen hebben altijd recht op een deel van de erfenis. Dit staat ook wel bekend als het kindsdeel. Dat recht kunnen ze doen gelden door het inroepen van de legitieme portie.

Legitieme portie berekenen

Het berekenen van een legitieme portie kan erg ingewikkeld zijn. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de administratie van de overledene. Wordt deze inzage niet gegeven, dan kan die inzage worden afgedwongen met een gerechtelijke procedure. Maar wanneer kunt u een legitieme portie ontvangen? De legitieme portie is pas 6 maanden na overlijden opeisbaar.

Bent u verwikkeld in een soortgelijke situatie en heeft u hulp nodig bij het berekenen van de legitieme portie en het vorderen hiervan? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Warmerdam in Alkmaar. We zijn er voor u.

Heeft u vragen over de legitieme portie?