LEGITIEME PORTIE

Legitieme portie

Is een kind onterfd, dan kan er een beroep worden gedaan op de legitieme portie. Ook kinderen kunnen worden onterfd, maar kinderen hebben altijd recht op een deel van de erfenis. Dat recht kunnen ze doen gelden door het inroepen van de legitieme portie. Het berekenen van een legitieme portie kan erg ingewikkeld zijn. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de administratie van de overledene. Wordt deze inzage niet gegeven, dan kan die inzage worden afgedwongen met een gerechtelijke procedure. Bent u verwikkeld in een soortgelijke situatie, neem dan contact op met Advocatenkantoor Warmerdam. We zijn er voor u.

Hoe kunnen we u helpen?

IK HEB EEN VRAAG
KENNISMAKEN
BEL MIJ TERUG

Heeft u vragen over de legitieme portie?

NEEM CONTACT OP