Tijdens de uitbraak van het coronavirus is voor veel mensen inkomen weggevallen. Maar wat kun je doen als je een maandelijkse verplichting hebt om partner- of kinderalimentatie te betalen?

Alimentatie kan geregeld zijn middels een overeenkomst die vervolgens bekrachtigd is door de rechter in een beschikking (lees: uitspraak van de rechter). Alimentatie kan ook geregeld worden zonder dat een rechter zich daarin moeit. In zo’n geval kan het zijn dat partijen samen onderlinge afspraken hebben gemaakt.

Als er sprake is van een rechtelijke uitspraak kan er bij non-betaling van de alimentatie een deurwaarder ingeschakeld worden. Er kan dan beslag worden gelegd op het inkomen, bankrekening, roerende zaken en onroerende zaken. Zo kan de betaling van de alimentatie worden geforceerd. Indien uw ex-partner het niet eens is met de verlaging van de alimentatie en overleg met bijvoorbeeld advocaten tot niets leidt, is het enige wat u nog kunt doen een procedure aanspannen bij de rechtbank. Dat kan een advocaat dan voor u doen. Een vereiste van een verzoek tot wijziging van de alimentatie is wel dat de situatie voor een langere termijn gewijzigd zal blijven. Daarbij moet u aan uw ex-partner te kennen hebben gegeven dat uw situatie is gewijzigd.

Als er geen sprake is van een rechterlijke uitspraak, dan is de situatie anders. In dit geval kan een ex-partner bij non-betaling van de alimentatie geen deurwaarder inschakelen om de betaling te forceren. Het enige wat uw ex-partner in zo’n situatie kan doen is een rechtszaak aanspannen en de rechter vragen om de gemaakte afspraken te opnemen in een beschikking. U kunt dan tijdens de procedure aankaarten dat ten tijde van het vastleggen van de afspraken omtrent de alimentatie uw situatie anders was en nu gewijzigd is. Ook in dit geval geldt dat u tijdig aan uw ex-partner kenbaar maakt dat uw situatie is gewijzigd.