PARTNERALIMENTATIE

Vaststellen van partneralimentatie

De partnerbijdrage wordt (makkelijk gezegd) vastgesteld op basis van de behoefte en draagkracht; behoefte van de partner die alimentatie nodig heeft en draagkracht van de partner die alimentatie verschuldigd is. Belangrijk om te weten is dat de huidige situatie niet per definitie het uitgangspunt is. Dat hangt van de specifieke situatie af. Bekende vragen die vaak worden gesteld;

  • Met welke lasten wordt rekening gehouden?
  • Hoeveel kinderen behoren tot het gezin?
  • Ik ben ondernemer, hoe is dit van invloed? Is het mogelijk dat de alimentatiegerechtigde meer kan verdienen? (door meer of ander werk te gaan doen)?
  • Is er sprake van een redelijk alimentatietermijn?
  • Is er sprake van een nieuwe partner waarmee alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige gaat samenwonen, en is die belangrijk bij de alimentatieberekening?>
  • Ik heb met een nieuwe partner kinderen, maakt dat uit voor de partneralimentatie?

Etc.

Advocatenkantoor Warmerdam begeleidt en helpt u met het inzichtelijk krijgen van deze vraagstukken om partneralimentatie vast te stellen c.q. te wijzigen.

Mediation en partneralimentatie

Schakelt u Advocatenkantoor Warmerdam in als uw mediator, dan kunt u in onderling overleg afspraken over de partneralimentatie maken. Soms is het fijn om onder leiding van een onpartijdige gespreksleider te praten over uw financiële situatie en kunt u op die manier in onderling overleg toch passende afspraken maken. Hier wordt uiteraard rekening gehouden met uw specifieke belangen. Het rekensysteem is alleen een uitgangspunt. Juist in mediation is maatwerk mogelijk.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek?