GEZAG EN OMGANG

Gezag en omgang

Gaat u scheiden en hebben u en uw ex-partner kinderen, dan spelen uw kinderen een belangrijke rol. U en uw ex-partner moeten een aantal afspraken maken die in het belang van uw kinderen zijn.

  • Waar gaan uw kinderen na de scheiding wonen?
  • Wie neemt de dagelijkse beslissingen?
  • Wanneer zien de kinderen de niet-verzorgende ouder?

Boosheid, verdriet, onmacht, alle gevoelens die een verbroken relatie met zich mee kan brengen moeten even opzij gezet worden wanneer het om de kinderen gaat. Advocatenkantoor Warmerdam helpt u graag bij het maken van deze afspraken.

Het ouderschapsplan

Gaat u scheiden en heeft u kinderen met uw ex-partner, dan bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook wanneer u nooit getrouwd bent geweest, maar wel samen het gezag over de kinderen heeft, moet u bij het beëindigen van uw samenleving een ouderschapsplan opstellen. Het uitgangspunt van zo’n ouderschapsplan is dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Uw kinderen recht op gelijkwaardig ouderschap na de scheiding. De rechtbank zal alleen in uitzonderingsgevallen het gezamenlijk gezag wijzigen in ‘eenhoofdig gezag’.

Woonplaats

De woonplaats van uw kind(eren) na de scheiding, moet zo veel mogelijk aansluiten bij het adres waar uw kind(eren) voor de scheiding woonde(n). De afspraak over de woonplaats van uw kind(eren) heeft met name administratieve en fiscale gevolgen.

Zorgregeling

Het omgangsrecht is een fundamenteel recht van ouder én kind. Kunnen ouders geen overeenstemming bereiken over de zorgregeling, dan kan de rechter een zorgregeling vaststellen. De rechter kan de omgang wijzigen of ontzeggen wanneer er sprake is van zwaarwegende belangen van het kind of wanneer een kind ernstige bezwaren heeft tegen die omgang.

Informatie- en consultatieplicht

Als er geen regelmatige omgang is tussen het kind en de niet-verzorgende ouder, is het mogelijk om een regeling van de informatie- en consultatieplicht te laten vastleggen. Na de scheiding is de verzorgende ouder verplicht de andere ouder informatie te verstrekken. Ook is de verzorgende ouder verplicht de andere ouder te raadplegen over gewichtige beslissingen aangaande het kind.

Hoe kunnen we u helpen?

IK HEB EEN VRAAG
KENNISMAKEN
BEL MIJ TERUG
Lidmaatschappen

Hulp nodig of vragen over gezag en omgang?

NEEM CONTACT OP