ONTERVING

Onterving kind

Wordt een kind onterfd, dan kan er een beroep worden gedaan op de legitieme portie. Kinderen hebben in beginsel altijd recht op een deel van de erfenis van hun ouders. Het berekenen van de legitieme portie is erg ingewikkeld. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de administratie van de overledene. Wordt die inzage u niet gegeven, dan kunt u deze afdwingen met een gerechtelijke procedure. Wilt u meer weten of wilt u uw zaak bij ons onderbrengen? Neem dan vandaag nog contact op.

Heeft u vragen over onterving?