PENSIOEN

Echtscheiding en pensioen

In geval van loondienst

Tijdens uw huwelijk hebben u en/of uw partner pensioen opgebouwd. In beginsel moeten de pensioenen worden verevend, tenzij u in uw huwelijkse voorwaarden anders bent overeengekomen of tenzij u tijdens de afwikkeling van de scheiding anders overeenkomt. Uw pensioen kan bestaan uit een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt uitgekeerd aan uw partner na uw overlijden. Wanneer u gaat scheiden, dan behoudt uw ex-partner, volgens de Pensioenwet, het recht op partnerpensioen. Na de scheiding heet dit ‘bijzonder’ partnerpensioen. U kunt met uw partner afspreken dat hij of zij dit recht opgeeft. Het volledige partnerpensioen blijft dan bij uw rechten staan voor een eventuele toekomstige partner. Zo’n afspraak moet u expliciet vastleggen in het scheidingsconvenant.

Ouderdomspensioen

In de Wet verevening pensioenrechten staat dat uw ex-partner bij jullie scheiding ook aanspraak kan maken op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk hebt opgebouwd. Wil uw ex-partner hierop rechtstreeks aanspraak kunnen maken, dan moet hij of zij het formulier ‘verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ invullen en binnen twee jaar na scheiding opsturen aan uw pensioenfonds. Maken jullie andere afspraken, bijvoorbeeld afstand van dit recht, leg deze dan duidelijk vast in het scheidingsconvenant.

In geval van zelfstandig ondernemers

Is er pensioen opgebouwd in een B.V., dan heeft de partner ook recht op een deel van dit pensioen. Gaat u scheiden en hebben u en /of uw partner pensioen(en) opgebouwd, dan is het altijd goed om even met een advocaat te overleggen waar u recht op heeft en waar u rekening mee moet houden.

Heeft u vragen over het pensioen?