Er zijn telkens meer ongehuwd samenlevende partners in onze maatschappij… Leven jullie ook op deze manier samen? Houd dan rekening met de volgende risico’s:

  1. Bij het einde van de relatie bestaat er, in tegenstelling tot getrouwde stellen die uit elkaar gaan,  geen wettelijke alimentatieverplichting voor de ex-partner.
  2. Ook worden de pensioenaanspraken niet standaard verevend bij een relatiebreuk. Iedere partner behoudt het eigen pensioen
  3. Er bestaat in principe geen recht op verdeling van elkaars vermogen. Alleen bij gezamenlijk vermogen vindt er verdeling plaats afhankelijk van het aandeel in de eigendom van een goed. Ook al leef je alsof alles gezamenlijk is, bij een relatiebreuk is de praktijk weerbarstiger.
  4. Investeer je in andermans vermogen? Een vergoedingsrecht wordt niet zondermeer aangenomen. Documentatie is noodzakelijk.
  5. Wordt tijdens de relatie een kindje geboren, dan staat de vader niet automatisch in familierechtelijke betrekking tot het kindje. Erkenning bij de gemeente is daarvoor nodig. Ook heeft de vader op dit moment nog niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag (er is een wetsvoorstel aangenomen om ervoor te zorgen dat de andere ouder bij erkenning tevens automatisch gezamenlijk gezag verkrijgt).
  6. Ook wordt er op het gebied van het erfrecht niets voor de andere partner geregeld. Wil je elkaar verzorgd achterlaten? Dan zal je daarvoor een testament moeten opstellen bij een notaris.

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@advocatenkantoorwarmerdam.nl of te bellen naar 072 21 00 161.