GESLOTEN PLAATSING

Gesloten plaatsing

Wanneer uw kind ernstige gedragsproblemen heeft, kan een opname in een gesloten instelling worden overwogen. Zo’n opname is niet bedoeld als strafmaatregel. Uw kind krijgt de hulp die hij nodig heeft in een gesloten omgeving. Voor zo’n opname moet de kinderrechter een speciale machtiging verlenen.

Procedure plaatsing gesloten instelling

U neemt contact op met een gecertificeerde instelling (jeugdzorg) die beslist of er zorg nodig is en welke zorg er nodig is. De instelling vraagt vervolgens een machtiging gesloten Jeugdzorg aan bij de kinderrechter. Als deze machtiging is afgegeven, volgt de opname in een instelling voor Jeugdzorgplus.

Advocaat kind

Wanneer een minderjarige gesloten wordt geplaatst, dan krijgt hij of zij een eigen gespecialiseerde advocaat toegewezen. Deze advocaat treedt uitsluitend op voor de minderjarige en beschermt zijn of haar belangen.

Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

In de instelling leert uw kind vaardigheden zodat hij later weer kan functioneren in de maatschappij. Uw kind blijft gewoon naar school gaan. De behandeling duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Uiteraard blijft u betrokken bij de behandeling.

Vragen over plaatsing in een gesloten instelling?