ONDERNEMERS

Ondernemer en echtscheiding

U bent ondernemer en u heeft samen met uw partner de moeilijke beslissing genomen om te gaan scheiden. U bent bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een of meerdere B.V.’s of u bent een zelfstandig ondernemer met of zonder personeel (ZZP-er), of u heeft samen met bijvoorbeeld uw echtgenoot een VOF.  Dan komen er al gauw vragen op, die bij een ‘gewone’ echtscheiding niet aan de orde zijn.

  • Hoe moet het bedrijfsvermogen in de verdeling / verrekening worden betrokken?
  • Hoe wordt het ondernemingsvermogen betrokken bij de berekening van alimentatie?
  • Welke periode wordt als referentiekader gebruikt voor waardering van de onderneming en bepaling van het inkomen?
  • Wat als de resultaten van de onderneming in de afgelopen jaren een grillig verloop kennen?
  • Hoe om te gaan met pensioenvoorzieningen in eigen beheer, zoals de FOR?
  • In hoeverre kunnen en/of moeten opgepotte winsten ten gelde worden gemaakt?
  • Hoe moet bij ondernemers de alimentatieverplichtingen / rechten worden berekend?

De uitkomst van deze vragen kan per type onderneming verschillen en vereist maatwerk waarbij uw advocaat naast kennis van het echtscheidingsrecht ook kennis van het ondernemingsrecht nodig heeft. Een advocaat die begrijpt dat bij een echtscheiding de continuïteit van de onderneming op het spel kan staan.

Maar ook als het juist uw partner is die een onderneming / bedrijf heeft, is het bij een echtscheiding belangrijk dat u een advocaat treft die weet welke informatie benodigd is, hoe deze te verkrijgen, wat er moet worden verrekend, hoe de verdeling in elkaar zit en hoe risico’s zoveel mogelijk kunnen worden ingedamd.

Heeft u vragen over uw echtscheiding?