VERDELING

Verdeling van vermogen bij scheiding

De verdeling van het vermogen bij een (echt)scheiding hangt af van de samenlevingsvorm en het daarbij opgestelde contract. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan wordt het vermogen op een andere manier verdeeld dan wanneer u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Bent u niet getrouwd, maar woont u samen en heeft u een samenlevingsovereenkomst getekend, dan gaan er weer andere vliegers op.

Getrouwd in gemeenschap van goederen / geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden

Heel veel mensen zijn getrouwd in gemeenschap van goederen of zijn een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden aangegaan. Wat van jou is, is van mij en wat van mij is, is van jou. Het leek ooit zo romantisch. Maar wat valt er eigenlijk precies onder die goederen? Onder de genoemde goederen vallen:

 • de echtelijke woning,
 • de inboedel van die woning,
 • alle bank- en spaarrekeningen,
 • auto’s,
 • aandelen,
 • hypothecaire leningen,
 • andere eventuele schulden,
 • etc.

In beginsel hebben u en uw partner allebei recht op de helft van het vermogen, maar er zijn uitzonderingen. Advocatenkantoor Warmerdam kent de uitzonderingen en kan u adviseren over de verdeling van het vermogen bij scheiden in gemeenschap van goederen. Sinds 1 januari 2018 heeft de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen plaats gekregen in de wet. Deze is voor alle huwelijken gesloten na 1 januari 2018 van toepassing (zie hieronder).

Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan is in de akte opgenomen hoe de verdeling en/of verrekening zou moeten plaatsvinden bij een echtscheiding. De verdeling en/of verrekening van dit vermogen wordt dan ook afgewikkeld aan de hand van de afspraken die gemaakt zijn.

Nieuwe wetgeving

Sinds 1 januari 2018 heeft de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen plaats gekregen in de wet, als u nu trouwt zonder het aangaan van huwelijkse voorwaarden betekent dat:

Sinds 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Hieronder vallen:

 • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren.
 • Bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen.
 • Een onderneming als u deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap start.
 • Bij scheiding krijgen u en uw partner beiden 50% van alle bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.

Algehele gemeenschap van goederen

Wilt u toch in algehele gemeenschap van goederen trouwen? Dan regelt u dit bij de notaris, door het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Bij beperkte gemeenschap van goederen is niet alles van u samen

Sinds 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen:

 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk krijgt blijven van u. De erflater of schenker kan wel in het testament bepalen dat uw partner ook een deel krijgt.
 • Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan blijft deze privé. De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Vergelijkbaar met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Bewijs van eigendom persoonlijke bezittingen

Bij een scheiding moet u kunnen aantonen dat de bezittingen die buiten de gemeenschap van goederen zijn gevallen, van u alleen zijn. Het is daarom verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld de aankoopnota te bewaren.

Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren. Of andere documenten over de verdeling van de erfenis. Kunt u niet aantonen dat de bezittingen van u zijn? Dan krijgt uw ex-partner bij scheiding de helft van uw bezittingen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk vanaf 1 januari 2018

Bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan voor 2018 en wordt dit na 1 januari 2018 in een huwelijk omgezet? Dan blijft de wetgeving van vóór 2018 gelden. De omzetting brengt geen wijziging in het huwelijksgoederenregime van u en uw partner. Heeft u bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap voor 2018 in algehele gemeenschap van goederen gesloten? Dan geldt dit ook tijdens het huwelijk.

Wilt u andere voorwaarden, dan moeten u en uw partner dit bij een notaris laten vastleggen.

Net als bij een scheiding in gemeenschap, kunnen ook bij een scheiding onder huwelijkse voorwaarden bepaalde uitzonderingen gelden. Gaat u scheiden onder huwelijkse voorwaarden, schakel dan altijd een goede echtscheidingsadvocaat in.

Het verbreken van een samenlevingscontract

Woont u samen, heeft u een samenlevingsovereenkomst en gaat u uit elkaar, dan vindt de afwikkeling plaats overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt in de samenlevingsovereenkomst. Daarom geldt ook in dit geval dat u er goed aan doet een echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Als er geen overeenkomst is opgesteld, gelden er algemene regels die voor ieder onder gelden. Hoe dat voor u uitpakt ligt Advocatenkantoor Warmerdam graag aan u toe. 

Vragen over verdeling van vermogen?