UW ADVOCAAT BIJ ECHTSCHEIDING IN ALKMAAR

Hoe kan een advocaat helpen bij een echtscheiding?

Wilt u een echtscheiding aanvragen? Dan is de tussenkomst van een rechter hierbij onvermijdelijk. Lukt het u en uw partner om in onderling overleg alle afspraken te maken die bij de scheiding komen kijken, dan kan uw echtscheidingsprocedure relatief snel verlopen.

Een mediator kan u helpen bij het maken en vastleggen van die afspraken in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant). De rol van mediator is een onpartijdige rol die Advocatenkantoor Warmerdam prima op zich kan nemen. Daarbij wordt gekeken naar de menselijke, zakelijke en juridische kant van de echtscheiding.

Uiteraard kunnen we ook partijdig zijn. Heel partijdig. Dat zijn we voor onze cliënten die een mediationtraject al geprobeerd hebben of op voorhand niet zien zitten. In dat geval kijken we alleen naar uw belang en steunen we u als uw echtscheidingsadvocaat in Alkmaar door dik en dun.

Bent u ondernemer, of is uw partner dat? Dan komt er bij een scheiding net wat meer kijken dan bij een particulier. Bekijk onze informatie voor ondernemers.

Kinderen op de eerste plaats

Heeft u minderjarige kinderen, dan komen uw kinderen bij ons – net als bij u – op de eerste plaats. U en uw (ex-)partner moeten afspreken:

  • bij wie de kinderen gaan wonen,
  • hoe vaak en wanneer de kinderen bij de andere ouder zijn,
  • wie welke beslissingen neemt,
  • hoe u en uw partner elkaar informeren en
  • hoe u de kosten van de kinderen onderling verdeelt.

Deze afspraken leggen we (samen) vast in een ouderschapsplan. Verder zullen er vaak afspraken moeten worden gemaakt over de financiële gevolgen van de echtscheiding. Wie blijft er bijvoorbeeld in de echtelijke woning wonen, of moet deze worden verkocht? Lees hier meer over onder andere verdeling.

Is er sprake van partneralimentatie? Wees er dan op bedacht dat de wetgeving op dat punt sinds januari 2020 drastisch is veranderd. Wat dat voor u betekent vindt u terug onder alimentatie.

Verbreking samenleving

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap, maar woont u samen? Ook indien uw relatie eindigt zijn er veelal afspraken te maken over de kinderen en over gezamenlijk vermogen dat moet worden afgewikkeld. Ook in die situaties kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Warmerdam en kunnen wij optreden als advocaat of mediator.

Wanneer heeft u een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Komt u er niet uit met uw partner (en dan bedoelen wij er echt niet uit), dan kunt u een scheidingsadvocaat inschakelen die uw belangen behartigt. Ook in dat geval zal Advocatenkantoor Warmerdam proberen om buiten de rechter om tot duurzame oplossingen te komen. Lukt dit niet, dan springen we voor u op de bres als uw advocaat tijdens de scheiding. Procederen is ons vak. Bijten wij ons ergens in vast, dan laten we pas los wanneer we voor onze cliënt tot het uiterste zijn gegaan.

Mediation bij Advocatenkantoor Warmerdam in Alkmaar

Gaat u een mediationtraject in, dan zorgen we er samen voor dat er passende afspraken worden gemaakt over kinderen, alimentatie en de te verdelen bezittingen. Daarnaast staan we stil bij de emotionele kant van de echtscheiding. Zo begeleidt Advocatenkantoor Warmerdam u bij uw scheiding en kunt u samen een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dient u dit verzoek samen in, dan beschikt u vaak binnen drie weken na het indienen over een uitspraak. Zo kunt u zicht weer richten op uw nieuwe toekomst.

Heeft u vragen over uw echtscheiding?