FAMILIERECHT ADVOCAAT

Advocaat Familierecht

Familierecht is één van onze specialisaties als Alkmaars advocatenkantoor. Familierecht is vaak een emotionele aangelegenheid. Daarom proberen we in eerste instantie altijd om in goed overleg met alle betrokken partijen tot een voor iedereen aanvaardbare regeling te komen. Zo voorkomen we dat u te maken krijgt met langslepende procedures en hoge kosten.

Lukt het ons niet om een gerechtelijke procedure te voorkomen, dan kunt u vertrouwen op de jarenlange ervaring die Advocatenkantoor Warmerdam heeft met het voeren van familierechtelijke procedures. 

Familierecht omvat veel verschillende onderwerpen. Hoewel de meeste zullen denken aan een echtscheiding, vallen er ook discussies onder over:

Heeft u vragen over het familierecht?

Onze specialisaties

Echtscheiding

Wilt u scheiden, dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de rechter. Lukt het u en uw partner onderling alle afspraken te maken die bij de scheiding komen kijken, dan kan uw echtscheidingsprocedure relatief snel verlopen.

Alimentatie

Het bedrag aan kinderalimentatie hangt af van de behoefte aan een kinderbijdrage en de draagkracht van de ouders. De vraag die gesteld wordt is: wat heeft een kind nodig en in hoeverre moet een ouder daar een financiële bijdrage aan leveren? 

Verdeling

De verdeling van het vermogen hangt af van de samenlevingsvorm en het daarbij opgestelde contract. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan wordt het vermogen op een andere manier verdeeld dan bij huwelijkse voorwaarden.

Pensioen

Tijdens uw huwelijk hebben u en/of uw partner pensioen opgebouwd. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan moeten de pensioenen misschien worden verevend.

Afstamming

De relatie die door geboorte is ontstaan tussen ouders en kinderen noemen we afstamming. Biologisch ouderschap en juridisch ouderschap zijn twee verschillende dingen. 

Gezag en omgang

Gaat u scheiden en hebben u en uw ex-partner kinderen, dan spelen uw kinderen een belangrijke rol. Er moeten afspraken gemaakt wordenin het belang van uw kinderen.

WE HELPEN U GRAAG

Of u nu op zoek bent naar een betrokken en betrouwbare mediator of naar een doortastende en vasthoudende advocaat, bij Advocatenkantoor Warmerdam vindt u haar. We helpen u graag.