FAMILIERECHT ADVOCAAT

Advocaat Familierecht

Familierecht is één van onze specialisaties als Alkmaars advocatenkantoor. Familierecht is vaak een emotionele aangelegenheid. Daarom proberen we in eerste instantie altijd om in goed overleg met alle betrokken partijen tot een voor iedereen aanvaardbare regeling te komen. Zo voorkomen we dat u te maken krijgt met langslepende procedures en hoge kosten.

Lukt het ons niet om een gerechtelijke procedure te voorkomen, dan kunt u vertrouwen op de jarenlange ervaring die Advocatenkantoor Warmerdam heeft met het voeren van familierechtelijke procedures. 

Familierecht omvat veel verschillende onderwerpen. Hoewel de meeste zullen denken aan een echtscheiding, vallen er ook discussies onder over:

Hoe kunnen we u helpen?

IK HEB EEN VRAAG
KENNISMAKEN
BEL MIJ TERUG

Heeft u vragen over het familierecht?

NEEM CONTACT OP

Onze specialisaties

Echtscheiding

Wilt u scheiden, dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de rechter. Lukt het u en uw partner onderling alle afspraken te maken die bij de scheiding komen kijken, dan kan uw echtscheidingsprocedure relatief snel verlopen.

MEER WETEN

Alimentatie

Het bedrag aan kinderalimentatie hangt af van de behoefte aan een kinderbijdrage en de draagkracht van de ouders. De vraag die gesteld wordt is: wat heeft een kind nodig en in hoeverre moet een ouder daar een financiële bijdrage aan leveren? 

MEER WETEN

Verdeling

De verdeling van het vermogen hangt af van de samenlevingsvorm en het daarbij opgestelde contract. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan wordt het vermogen op een andere manier verdeeld dan bij huwelijkse voorwaarden.

MEER WETEN

Pensioen

Tijdens uw huwelijk hebben u en/of uw partner pensioen opgebouwd. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan moeten de pensioenen misschien worden verevend.

MEER WETEN

Afstamming

De relatie die door geboorte is ontstaan tussen ouders en kinderen noemen we afstamming. Biologisch ouderschap en juridisch ouderschap zijn twee verschillende dingen. 

MEER WETEN

Gezag en omgang

Gaat u scheiden en hebben u en uw ex-partner kinderen, dan spelen uw kinderen een belangrijke rol. Er moeten afspraken gemaakt wordenin het belang van uw kinderen.

MEER WETEN

WE HELPEN U GRAAG

Of u nu op zoek bent naar een betrokken en betrouwbare mediator of naar een doortastende en vasthoudende advocaat, bij Advocatenkantoor Warmerdam vindt u haar. We helpen u graag.

NEEM CONTACT OP