KINDERALIMENTATIE

Kinderalimentatie

Als er tijdens de relatie kinderen zijn geboren, blijven de ouders ook na de (echt)scheiding verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud van hun kinderen (kosten van verzorging en opvoeding). Om die reden moet aan de verzorgende ouder (die vaak de kosten van de kinderen voor zijn of haar rekening neemt gezien de verzorging) vaak kinderalimentatie worden betaald. Dit kan goed geregeld worden door een advocaat in kinderalimentatie.

Hoeveel bedraagt de kinderalimentatie?

Het vaststellen van kinderalimentatie hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. De vraag die gesteld wordt is: wat heeft een kind nodig en in hoeverre kan een ouder daar een financiële bijdrage aan leveren? Advocatenkantoor Warmerdam kan u begeleiden wanneer u te maken krijgt met kwesties rondom kinderalimentatie, en de benodigde alimentatieberekeningen voor u opstellen. Wilt u weten hoe het vaststellen van kinderalimentatie in zijn werk gaat? Meer informatie kunt u lezen in onze blog; het berekenen van kinderalimentatie. Heeft u andere vragen over de kinderalimentatie? We helpen u graag.

Wanneer is partneralimentatie van kracht?

Na een echtscheiding blijft tussen de ex-echtgenoten een zorgplicht bestaan. Die zorgplicht kan ertoe leiden dat de ene ex-echtgenoot aan de ander alimentatie moet betalen (partneralimentatie).

Naast  kinderalimentatie kan in sommige gevallen ook partneralimentatie worden vastgesteld. De partnerbijdrage is aanvullend en wordt op basis van behoefte en draagkracht bepaald. De behoefte zijnde van de verzorgende partner en het draagvlak van de partner die alimentatie verschuldigd is.

De hoogte en de duur van de alimentatieverplichting verschilt per persoon. Hierbij kan niet zomaar naar de kale cijfers worden gekeken, zeker niet wanneer er een onderneming in het spel is. Juist in die gevallen moet een advocaat de jaarrekeningen en bedrijfsstructuur van een onderneming goed kunnen doorgronden. 

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. De Minister van Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Kinderalimentatie voor minderjarigen en jongvolwassenen

De onderhoudsplicht van ouders voor hun voor kind(eren) is geldig tot en met de leeftijd van 21 jaar, maar vanaf hun achttiende verandert er wel iets. Vanaf dat moment zijn de kinderen juridisch volwassen, komt bijvoorbeeld ook het gezag over hen te vervallen, en zijn de kinderen (jong meerderjarigen) degenen die alimentatiewijziging moeten vragen, of die zelf moeten worden benaderd als 1 van de ouders een wijziging wenst.

Mijn ex-partner betaalt de alimentatie niet (meer). Wat nu?

Waarschijnlijk is er afgesproken dat u eerst in onderling overleg zult proberen alsnog tot afspraken te komen. Waarom is er niet betaald? Hoe kan het worden opgelost? Moet er iets gewijzigd worden? Is het onwil of onmacht? Mocht dat niet tot nieuwe inzichten leiden dan is de volgende stap de deurwaarder mits de alimentatie is vastgelegd in een uitspraak van de rechter. Anders zult u nakoming van de gemaakte afspraken moeten vragen via de rechter, waarbij u een advocaat nodig heeft. Advocatenkantoor Warmerdam kan u daar uiteraard bij helpen.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek?