Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR WARMERDAM 

Advocatenkantoor Warmerdam respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Regelmatig hebben wij in zaken welke wij voor u behandelen, persoonlijke gegevens van u nodig. In de onderstaande verklaring leest u welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website en de diensten die wij aanbieden als advocaat dan wel mediator. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (de recente privacywetgeving, AVG). 

Contactgegevens Advocatenkantoor Warmerdam

Statutaire naam: Mr. E.B. Warmerdam-Wolfs
KvK nummer: 37161814
Adres: Rogier van der Weydestraat 2, 1817MJ Alkmaar
Telefoon: 072 21 00 161
E-mail: info@advocatenkantoorwarmerdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advocatenkantoor Warmerdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Van onze cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Nationaliteit
 • Geboorte en/of overlijdensdatum
 • Geboorte- en/ of overlijdensplaats
 • Eventueel een uittreksel basisregistratie gemeente
 • Gegevens benodigd voor Centraal testamentenregister
 • Kopie ID/ aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het document waarmee de identiteit geverifieerd is
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • (Zakelijke) jaarstukken
 • Belasting/ toeslaggegevens
 • Bankgegevens
 • Informatie over het werkverleden en opleidingsverleden
 • Informatie over het verleden in de breedste zin indien relevant voor dienstverlening
 • Gezinssamenstelling en die uit het verleden
 • Gezondheidsgegevens
 • Politieke achtergrond
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Seksuele geaardheid 
 • Geluid- en/of Beeldmateriaal
 • Eventueel andere door u aan ons verstrekte persoonsgegevens

Wanneer wij een zaak behandelen, kunnen bovengenoemde persoonsgegevens in het belang van de zaak ook verwerkt worden van bijvoorbeeld u als wederpartij, aanverwanten en kinderen.

Van websitebezoekers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • Uniek ID (zoals een Cookie ID)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Uw online voorkeuren
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Advocatenkantoor Warmerdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact

U kunt ons bellen, e-mailen of een contactformulier op de website gebruiken om met ons in contact te komen. Om uw contactverzoek af te kunnen handelen, worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard. Als de communicatie relevant is voor uw zaak, voegen wij de gegevens samen in het dossier. In dat geval geldt de bewaartermijn voor de zaakbehandeling ook voor de contactgegevens. Als de communicatie niet leidt tot een zaak, zullen de persoonsgegevens voor dit doel maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, worden verwijderd.

Wanneer u via social media met ons interactie hebt, zien wij natuurlijk uw profielgegevens en uw interactie voorbijkomen. Houdt rekening met de privacyverklaring en bewaartermijnen van het betreffende platform en eventuele andere gebruikers.

Advies/intakegesprek

Voordat wij uw zaak in behandeling nemen, voeren wij met u een advies/intakegesprek. Tijdens het advies/intakegesprek vragen wij u uw persoonsgegevens in te vullen en controleren wij uw identiteit aan de hand van uw identiteitsbewijs, ter voorbereiding op het sluiten van een overeenkomst ten behoeve van zaakbehandeling. Voor cliëntacceptatie zijn wij tevens verplicht controles uit te voeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een eventueel ontvangen Kopie ID-bewijs, verwijderen wij direct nadat wij de gegevens hiervan in onze administratie hebben overgenomen. De overige persoonsgegevens voegen wij toe aan uw dossier. Voor de archivering en bewaartermijn van dossiers, inclusief uw persoonsgegevens, volgen wij de wettelijke bewaartermijnen en het modelkantoorhandboek.

Zaakbehandeling

Als wij uw zaak in behandeling nemen, verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan en voor het eventueel aanvragen van een toevoeging. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te vragen en te bewaren. 

De voortgang van een zaak wordt schriftelijk gedocumenteerd in het dossier. Alle handelingen en contactmomenten worden vastgelegd. Ook worden kopieën van brieven en andere schriftelijke gegevens aan het dossier toegevoegd. Zo ook e-mails. Het dossier zal na de financiële afhandeling opgeschoond en vervolgens in het archief geplaatst worden. Voor de archivering en bewaartermijn van dossiers, inclusief uw persoonsgegevens, volgen wij de wettelijke bewaartermijnen en het modelkantoorhandboek

Klacht

Wanneer u bij ons een klacht indient over onze producten of bijvoorbeeld onze klantvriendelijkheid, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot de klacht is afgehandeld en deze voegen wij bij uw dossier. De klacht en bijbehorende communicatie volgt de bewaartermijn van het dossier. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Advocatenkantoor Warmerdam gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Advocatenkantoor Warmerdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Statistische cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij en onze cookiepartners gebruiken daarnaast marketingcookies (en vergelijkbare technieken) om content en advertenties te personaliseren en op uw internetgedrag (op onze website en daarbuiten) af te stemmen. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houd er rekening mee dat onze website dan mogelijk niet goed meer werkt. Onderaan deze privacyverklaring vindt u een overzicht van cookies en kunt u de gegeven toestemming beheren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Warmerdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, als dit in uw belang is of in het belang van uw zaak, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In andere gevallen zullen wij eerst uw toestemming vragen voor de doorgifte. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advocatenkantoor Warmerdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij geven uw gegevens door aan partijen die betrokken zijn bij uw zaak, zoals onze deurwaarder, het alimentatierekenprogramma (Split online), de rechtbank, de Raad van de Rechtsbijstand, (advocaat) tegenpartij, Omnilegal en het inloopspreekuur. Ook partijen die ons helpen bij de uitvoering van ons werk, zoals ons IT-bedrijf, ons softwareprogramma Urios, marketingpartners, cookiepartners en ons administratiekantoor ontvangen uw persoonsgegevens van ons.

Uw persoonsgegevens, behoudens cookie-informatie, worden zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om uw privacy te beschermen, kunnen we besluiten dienstverleners buiten de EER in te zetten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advocatenkantoor Warmerdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij volgen strikt de regels op voor archivering en bewaring uit het modelkantoorhandboek. Ook beveiligen wij de gegevens van websitebezoekers. De website is bijvoorbeeld versleuteld middels een TLS-certificaat. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een beveiligde cloud-omgeving. 

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Uw rechten

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U kunt ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U kunt ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens;
 • U kunt ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen (gegevensoverdraagbaarheid);
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of verzoeken om beperking van de verwerking;
 • U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om zich te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We doen er alles aan om u te helpen en te informeren, als u vragen heeft. Bent u niet tevreden of komen we er samen niet uit? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 072 21 00 161 of te mailen naar info@advocatenkantoorwarmerdam.nl.

Neem vrijblijvend contact op!