NALATENSCHAP

Nalatenschap

Is er geen executeur-testamentair aangewezen, dan zijn de erfgenamen – afhankelijk van de keuze die zij maken – gezamenlijk bevoegd om de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. Die nalatenschap omvat alle rechten en plichten van de overledene, dus zowel vermogen als schulden. Zijn er erfgenamen die niet kunnen of willen meewerken aan de afwikkeling van de nalatenschap, dan kunt u kiezen voor bemiddeling of het aanspannen van een procedure.

Zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen

Wanneer de omvang van een nalatenschap niet duidelijk is, adviseren wij u de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Aanvaardt u beneficiair, dan kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op het privévermogen van de erfgenamen. Wanneer u een nalatenschap zuiver aanvaardt, bent u verantwoordelijk voor de schulden van de overledene en kunnen schuldeisers wel aanspraak maken op uw vermogen. U kunt er ook voor kiezen de nalatenschap te verwerpen. U bent dan officieel geen erfgenaam meer en bent ook niet langer betrokken bij de afhandeling van de nalatenschap.

Vereffening

Voordat tot het verdelen van de goederen van de overledene kan worden overgegaan, moet in sommige gevallen eerst de vereffening plaatsvinden. De omvang van de nalatenschap wordt vastgesteld, de schulden van de overledene worden betaald. Daarna kan worden overgegaan tot de verdeling.

Verdeling

Zijn de schulden van de nalatenschap betaald, dan kan de nalatenschap worden verdeeld. Het gebeurt met grote regelmaat dat erfgenamen het niet eens worden over de waarde van bepaalde goederen die tot de nalatenschap behoren en wie deze goederen erft. Alle erfgenamen moeten meewerken aan de verdeling. Helaas komt het voor dat een of meerdere erfgenamen afhaken en verdere medewerking weigeren. Is dit het geval, dan kunnen de overige erfgenamen aan de rechter verzoeken om de verdeling vast te stellen. Advocatenkantoor Warmerdam ondersteunt u graag bij het aanhangig maken van zo’n vordering bij de rechtbank en zal voor u tot het uiterste gaan.

Heeft u vragen over nalatenschap?