SCHEIDINGSMEDIATION

Scheidingsmediator in Alkmaar

U gaat scheiden en dat is al pijnlijk genoeg. Het is niet de bedoeling er een slepende kwestie van te maken. U wilt er samen uitkomen, maar daar heeft u een beetje hulp bij nodig. Kiest u voor hulp van een mediator, dan kiest u ervoor om samen afspraken te maken over de gevolgen van uw echtscheiding. Het doel van mediation is om afspraken te maken voor de lange termijn waar beide partijen zich in kunnen vinden. U wordt hierbij begeleid door een neutrale en onpartijdige advocaat-scheidingsmediator van Advocatenkantoor Warmerdam uit Alkmaar.

Onder leiding van de scheidingsmediator voert u gesprekken waarin alles wat geregeld moet worden aan de orde komt. Tijdens de mediation is er ook aandacht voor de emotionele aspecten van de scheiding. Zijn er kinderen bij de scheiding betrokken, dan staat de mediator daar uitdrukkelijk bij stil. Ze komen bij ons, net als bij u, op de eerste plaats. Het belang van de kinderen is een zwaarwegend onderdeel van het proces en zal daarom altijd worden meegenomen in de mediation en afspraken.

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

De gezamenlijk gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst (echtscheidingsconvenant). Dat echtscheidingsconvenant kan worden bekrachtigd door de rechter. De afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ook dat kan worden bekrachtigd door de rechter. Het voordeel van het gezamenlijk indienen van het verzoek tot echtscheiding is, dat u vaak binnen vier weken na het indienen van het verzoek beschikt over een uitspraak, en de echtscheiding daarna kan worden ingeschreven.

Wij werken toe naar een langetermijnoplossing waar beide partijen achterstaan. Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Warmerdam.

Indien u er niet uitkomt met uw partner tijdens het mediationtraject, of u ziet dit op voorhand om bepaalde redenen niet zitten, dan kunnen we ook “heel partijdig zijn” en behartigen we alleen uw belangen, in plaats van die van u beiden. Natuurlijk blijft bestaan dat het belang van eventueel betrokken kinderen niet zal worden genegeerd. U leest hier meer over hoe een advocaat kan helpen bij uw echtscheiding.

Overweegt u een scheidingsmediator in te schakelen?