WERKWIJZE

Onze werkwijze

Kennismaken; vrijblijvend en kosteloos

Bij Advocatenkantoor Warmerdam is ‘de klik’ belangrijk. Op deze website kunt u ons al een klein beetje leren kennen, maar woorden op een beeldscherm vertellen u nog niet de helft. Daarom is een kennismakingsgesprek bij ons kosteloos en vrijblijvend. Zit u met een kwestie op het gebied van familierecht, jeugdrecht of erfrecht of bent u op zoek naar een mediator, maak dan gerust een afspraak!

Plan van Aanpak

Mocht u naar aanleiding van het kennismakingsgesprek besluiten om ons in de arm te nemen, dan maken we een afspraak om uw zaak te bespreken. We nemen alle mogelijkheden door en stellen aan de hand van dit gesprek een plan van aanpak op. Daarin leggen we vast welke stappen we gaan zetten om het gewenste resultaat te behalen. Gaat u akkoord met het plan van aanpak, dan gaan we aan de slag.

Communicatie

We houden u van alle stappen op de hoogte en spreken te maken keuzes en de consequenties daarvan altijd met u door. Wij geven advies en u maakt altijd de uiteindelijke keuze.

Mediation of een eenzijdig traject

Samen naar een duurzame oplossing toewerken zonder tussenkomst van een rechter voorkomt hoge kosten en een slepende juridische kwestie. Soms is mediation helaas niet mogelijk of wil één van de partijen hier niet aan deelnemen. In dat geval staat Advocatenkantoor Warmerdam u uiteraard bij in een eenzijdig traject. Een gerechtelijke procedure is daarbij niet uitgesloten en is soms zelfs onvermijdelijk.

Oog voor alle partijen

Wij vinden het belangrijk om tot een goede oplossing te komen die standhoudt. Een oplossing die voor alle partijen acceptabel is en blijft is wat ons betreft beter dan het behalen van een snelle winst waardoor partijen in de toekomst niet meer met elkaar door een deur kunnen. Zijn er kinderen in het spel, dan stellen we hun belangen altijd voorop.

Stel direct & vrijblijvend uw juridische vraag