UITHUISPLAATSING

Uithuisplaatsing

Wordt uw kind uit huis geplaatst, dan woont uw kind tijdelijk niet thuis, maar in een gezinsvervangend tehuis of in een pleeggezin. Meestal mag u gewoon contact houden met uw kind, maar de rechter kan dit ook beperken of zelfs verbieden wanneer hij denkt dat dat beter is voor uw kind. Het uithuisplaatsen van een kind is een zeer zware maatregel en is echt bedoeld als laatste redmiddel.

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. U kunt toestemming geven voor de uithuisplaatsing. Dan heet de uithuisplaatsing vrijwillig. Geeft u geen toestemming, dan moet de gecertificeerde instelling (jeugdzorg), de Raad voor de Kinderbescherming of de Officier van Justitie toestemming vragen aan de kinderrechter. Geeft de rechter geen machtiging, dan kan uw kind niet uit huis worden geplaatst.

Hoe lang duurt een uithuisplaatsing?

De duur van een uithuisplaatsing is maximaal 12 maanden. Wanneer de gezinsvoogd vindt dat de uithuisplaatsing moet worden verlengd, dan moet de rechter daar opnieuw een machtiging voor verlenen.

Wat kunt u doen om een uithuisplaatsing te voorkomen of te laten opheffen?

Wanneer u het niet eens bent met de uithuisplaatsing of wanneer de omstandigheden gewijzigd zijn en u wilt de uithuisplaatsing laten beëindigen, dan kunt u aan de gecertificeerde instelling vragen de uithuisplaatsing te beëindigen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook zelf zo’n verzoek indienen.

Een advocaat inzetten bij een uithuisplaatsing

Op dit verzoek moet de gecertificeerde instelling binnen twee weken op schrift reageren. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing, kunt u naar de kinderrechter gaan. Het is niet verplicht u te laten bijstaan door een advocaat, maar het kan – gezien de emoties die soms hoog oplopen en de speciale juridische regels die bij een uithuisplaatsing komen kijken – verstandig zijn om u toch te laten bijstaan.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter en heeft u het gezag over uw kind, dan kunt u in hoger beroep gaan. Gaat u in hoger beroep, dan is het wel verplicht u te laten bijstaan door een advocaat.

Heeft u vragen over uithuisplaatsing?