AFSTAMMING

Afstamming

De relatie die door geboorte is ontstaan tussen ouders en kinderen noemen we afstamming. Biologisch ouderschap en juridisch ouderschap zijn twee verschillende dingen. De biologische ouders hebben het kind verwekt. De juridische ouders zijn de wettelijke ouders van een kind. Dit hoeven dus niet de biologische ouders te zijn. Vragen die u zou kunnen hebben op het gebied van afstamming:

  • Wat kunt u doen als iemand anders uw kind heeft erkend en u de juridische ouder wilt worden?
  • Wat kunt u doen als u uw kind wilt erkennen en de moeder geen toestemming geeft?
  • Wat kunt u als moeder doen wanneer de verwekker het kind niet wil erkennen?
  • Wat kunt u doen wanneer een kind tijdens een huwelijk is geboren en uw echtgenoot niet de verwekker van het kind is?

Erkenning

Bent u niet getrouwd, dan moet de moeder toestemming geven

Bent u als man getrouwd met (of bent u geregistreerd partner van) de moeder van een kind op het moment van geboorte, dan bent u automatisch de juridische vader van het kind. Bent u op het moment van geboorte niet getrouwd met de moeder van het kind, dan kunt u ook juridisch de vader van het kind worden, maar daar moet de moeder dan wel toestemming voor geven.

Geeft de moeder geen toestemming, dan kunt u de rechtbank vragen om vervangende toestemming te verlenen. De rechtbank kijkt naar het belang van alle betrokkenen. Het is verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat die is gespecialiseerd in erkenningsprocedures.

Wanneer kunt u erkennen

Als vader kunt u uw kind tijdens de zwangerschap erkennen, maar erkennen kan ook nog na de geboorte van uw kind. Bent u niet getrouwd met (of bent u geen geregistreerd partner van) de moeder, dan moet u samen met de moeder een akte van erkenning regelen op het Gemeentehuis.

Erkent u uw kind al voor de geboorte, dan bent u op het moment dat uw kind geboren is de juridische vader van het kind.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Wilt u het vaderschap van uw partner of uw vermeende vader laten vaststellen, dan kunt u Advocatenkantoor Warmerdam in de arm nemen. Wij kunnen u informeren over de vereiste voorwaarden, en over de geldende termijnen waarbinnen de procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap moet worden gestart. Wordt het vaderschap door de rechtbank gerechtelijk vastgesteld, dan wordt de verwekker de juridische vader. Hij is dan onderhoudsplichtig en het kind wordt erfgenaam. Ook kan het kind de achternaam van de vader aannemen. Heeft de juridische vader de Nederlandse nationaliteit, dan kan het kind ook deze nationaliteit aannemen. 

Kijk ook een naar de volgende blog waarin wordt omschreven hoe wij succesvol gerechtelijke vaderschap hebben verzocht terwijl vader al geruime tijd was overleden. Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Ontkenning van vaderschap

Is er een juridisch vaderschap ontstaan door een huwelijk, dan kunnen zowel de vader als de moeder dit vaderschap ontkennen. Wordt zo’n ontkenning door de rechtbank toegewezen, dan kan de biologische vader het kind erkennen.

Rol van het kind

Ook (minderjarige) kinderen kunnen onder bepaalde voorwaarden een verzoek indienen bij de rechtbank voor de vaststelling van het vaderschap. Voor minderjarige kinderen geldt dat zij in deze procedure worden vertegenwoordigd door een bijzondere curator, die door de rechtbank wordt aangewezen. De bijzondere curator adviseert de rechtbank in het belang van de minderjarige en kan het verzoek van de minderjarige onderschrijven.

Hulp nodig of vragen over afstamming?