TESTAMENT

Testament

In een testament staat de laatste wil van een erflater ten aanzien van het eigen vermogen. In een testament staan bijvoorbeeld de erfgenamen en de manier waarop de overledene wil dat de nalatenschap wordt afgewikkeld.

Executeur-testamentair benoemen of ontslaan

De overledene kan hebben bepaald dat een of meerdere personen bevoegd zijn om de nalatenschap gereed te maken voor verdeling over en door de erfgenamen. De executeur-testamentair is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aflossen van de schulden van de overledene en voor het beheren van de nalatenschap. Wilt u een executeur-testamentair benoemen of juist ontslaan, of heeft u een klacht over een executeur, neem dan contact op met Advocatenkantoor Warmerdam.

Testamentair bewind

De overledene kan bepaald hebben dat een erfgenaam of legataris onder bepaalde voorwaarden (nog) niet kan beschikken over zijn of haar vermogen. Dit vermogen wordt dan door iemand anders beheerd totdat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan. Dit heet een testamentair bewind. Loopt het bewind niet op rolletjes, dan kunnen wij u hierin adviseren.

Aanvechten testament

Overlijdt een dierbare, dan is het onvermijdelijk dat binnen afzienbare tijd het testament ter sprake komt. Wie heeft waar recht op en wie erft wat. Soms brengt een testament nare verrassingen met zich mee. Is dat het geval, dan is het belangrijk om te weten hoe u om kunt gaan met deze verrassingen. Denkt u erover een testament aan te vechten, neem dan contact op met Advocatenkantoor Warmerdam.

Heeft u vragen over het testament?