WETTELIJKE VERDELING EN WILSRECHTEN

Wettelijke verdeling en wilsrechten

Wanneer de overledene een echtgenoot en een of meerdere kinderen achterlaat en geen testament heeft opgesteld, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. De echtgenoot van de overledene erft van rechtswege alle rechten en plichten. De kinderen hebben in dat geval een vordering op hun langstlevende ouder. Deze vordering is pas opeisbaar na zijn of haar overlijden. Over deze vordering moet u wel afspraken maken en ook moet de hoogte van die vordering worden vastgesteld. Advocatenkantoor Warmerdam helpt u hier graag bij.

Wilsrechten

Hertrouwt bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot, dan kan er sprake zijn van stiefoudergevaar. Als kind kunt u zich zorgen maken over het nagelaten deel van de andere ouder. In dat geval kunt u een beroep doen op de wilsrechten.

Wilt u meer weten over wettelijke verdeling en wilsrechten?