TARIEVEN

Tarieven

Allereerst is het goed om na te gaan of u een rechtsbijstandverzekering heeft. Bij een aantal maatschappijen (waaronder DAS en SRK) worden de kosten van echtscheidingsbemiddeling of andere familierechtelijke zaken tot een bepaald bedrag vergoed.

Uurtarief

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking, dan spreken we van tevoren een uurtarief met u af. Hierbij houdt Advocatenkantoor Warmerdam rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Onze uurtarieven variëren daarom van € 170,- tot € 210,- exclusief btw. We berekenen het afgesproken uurtarief over alle handelingen die we voor u verrichten. Daartoe houden we alle werkzaamheden nauwkeurig bij en verstrekken we bij elke nota een specificatie. We versturen de declaraties maandelijks.

Kantoorkosten vinden wij onzin

Bij Advocatenkantoor Warmerdam brengen we u geen kantoorkosten in rekening. Veel van onze collega’s belasten de voor u gebruikte printerinkt, het voor u gebruikte papier en de afschrijving op computers, telefoons, bureaustoelen, etc. aan u door. Daar passen wij voor.

Pro Deo

Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen, dan betaalt de overheid in de meeste gevallen uw advocaatkosten. U krijgt dan een toevoeging (pro deo). U moet wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De laagste eigen bijdrage bedraagt in bepaalde familierechtzaken, waaronder een echtscheiding, € 380,- en in overige zaken € 218,-. Wanneer u vooraf een doorverwijzing vraagt bij het Juridisch Loket (tel. 0900 8020), krijgt u op deze eigen bijdrage een korting van € 59,-.

Verder bent u dan aan advocaatkosten niets kwijt. Wel moet u in een procedure nog griffierecht betalen. Dat bedraagt in de meeste familierechtzaken € 83,-.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In het eerste gesprek wordt met u bekeken of het zinvol is om bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand in te dienen. Als peiljaar wordt gehanteerd het tweede kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag, waarbij het soms mogelijk is om peiljaarverlegging aan te vragen. Omdat wij een contract hebben met de Raad voor Rechtsbijstand weet u in de meeste gevallen binnen een paar dagen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Resultaatsbeoordeling

Aan het einde van de zaak wordt door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld of u op grond van het financiële resultaat alsnog in staat bent de kosten van de advocaat zelf te dragen. Dit heet de resultaatsbeoordeling. Ontvangt u een geldbedrag of een geldvordering ter hoogte van ten minste 50% van het heffingsvrije vermogen, dan wordt bepaald dat u in staat bent de kosten zelf te dragen. In dat geval dient u alsnog zelf het uurtarief van de advocaat te betalen.

Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek?