Ik wil met de kinderen gaan wonen bij mijn nieuwe partner, mag dat? Mijn ex-partner wil samen met de kinderen terug naar zijn of haar geboorteplaats aan de andere kant van Nederland, kan ik daar iets tegen doen? Deze en soortgelijke vragen worden regelmatig gesteld.

Bij ouders met gezamenlijk gezag (maar volgens diverse rechterlijke uitspraken soms ook bij ouders met eenhoofdig gezag) heeft de hoofdverzorgende ouder toestemming nodig van de andere ouder voor een verhuizing met de kinderen (op basis van artikel 1:253 a BW). Voor een verhuizing om de hoek zal dit meestal geen problemen opleveren, maar als er sprake is van een verhuizing op aanzienlijke afstand, waardoor de zorgregeling dreigt te veranderen, alsmede de sociale leefomgeving van een kind, dan zorgt dit nog wel eens voor de nodige spanning en juridische procedures.

De ouders die wil verhuizen zal dan vervangende toestemming moeten vragen aan de rechtbank. Het juridisch kader is inmiddels duidelijk en komt terug in bijna alle rechterlijke beschikkingen die over dit onderwerp gaan.

Wat zijn de procedures?

Op basis van deze vaste rechtspraak dient een rechtbank namelijk alle omstandigheden in acht te nemen en alle belangen af te wegen. Hoewel het belang van de kinderen een belang van de eerste orde dient te zijn bij de te verrichten afweging van belangen, kunnen andere belangen ertoe leiden dat deze zwaarder dienen te wegen dan het belang van de kinderen. Het gaat onder andere om: het recht en belang van de verhuizende ouder en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten, de onmogelijkheid om op een andere wijze aan dat belang tegemoet te komen, de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid, de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren, de leeftijd van de kinderen, de te overbruggen afstanden en de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg.

Als u als hoofdverzorgende ouder wil gaan verhuizen met de kinderen doet u er dus goed aan om alles zo goed mogelijk vooraf uit te zoeken en voor te bereiden: welke school is het beste, kan ik zelf werk vinden, wat wordt de woonsituatie, hoe kan de zorgregeling zoveel mogelijk gelijk worden gehouden of gecompenseerd worden, welke sportclub sluit het beste aan, zijn er al potentiële vriendjes/vriendinnetjes waarmee de kinderen kennis kunnen maken, woont er familie in de buurt, enz enz. Hoe meer open eindjes er zijn, hoe kleiner de kans dat een rechter toestemming zal geven voor een verhuizing van de kinderen uit hun vertrouwde leefomgeving, en uit de buurt van de andere ouder vandaan. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het tot slot ook niet voldoende als er in een ouderschapsplan al toestemming is gegeven door de achterblijvende ouder indien hij of zij er later toch op terug komt.

Mocht u met het idee spelen om gewoon maar te verhuizen met de kinderen, en de andere ouder voor een “fait accompli” te stellen: steeds vaker wordt dat de verhuizende ouder door rechtbanken zwaar aangerekend. Zo zwaar zelfs dat de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij de andere ouder krijgen (paradoxale toewijzing). U bent gewaarschuwd…..

Vraagt u zich af of u met uw (gewenste) verhuizing met de kinderen kans heeft op vervangende toestemming van de rechter, of bent u juist bang dat uw ex-partner wil gaan verhuizen met de kinderen? Neem gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten voor advies.

Mr. E.B. Warmerdam-Wolfs