Bij echtscheiding en soms ook bij verbreking samenleving is het belangrijk dat er (o.a.) afspraken worden gemaakt over het partnerpensioen. Maar wat is nou eigenlijk dat partnerpensioen?

Partnerpensioen

Partnerpensioen is het pensioen dat is bestemd voor uw partner als u komt te overlijden (ook wel nabestaandepensioen). Bij echtscheiding, verbreking geregistreerd partnerschap, en soms ook bij verbreking samenleving, heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet dan daarna bijzonder partnerpensioen. Als u vervolgens hertrouwt, krijgt uw nieuwe partner dus niet uw hele partnerpensioen omdat uw ex-partner recht heeft op een deel daarvan.

Partnerpensioen op opbouwbasis

Partnerpensioen kan worden “opgebouwd” in een polis op opbouwbasis of op risicobasis. Bij een partnerpensioen op opbouwbasis bouwt u in het pensioen een spaarpotje op. U spaart als het ware een gedeelte in het pensioen, dat bij uw overlijden of uitdiensttreden vrijkomt. Dit pensioen vervalt niet, en u kunt het potje bijvoorbeeld ook meenemen als u uit dienst treedt en u aansluit bij een ander pensioenfonds. Bij echtscheiding zal dit spaarpotje moeten worden verdeeld. Het opgebouwde partnerpensioen kan op de pensioendatum ingeruild worden voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen als de partner daarmee instemt.

Partnerpensioen op risicobasis

Dit is anders dan wanneer u bijvoorbeeld een partnerpensioen op risicobasis heeft afgesloten. U bouwt in dit geval geen potje op, maar u verzekert het risico dat u komt te overlijden. Als u komt te overlijden tijdens uw dienstverband, is uw partnerpensioen verzekerd. Overlijdt u echter terwijl u niet meer in dienst bent van uw werkgever en u niet meer bent aangesloten bij het pensioenfonds waar het pensioen op risicobasis is afgesloten, dan heeft uw partner bij uw overlijden geen recht op partnerpensioen. Bij echtscheiding kan dit pensioen niet worden verdeeld. Er is immers geen te verdelen spaarpotje. Er is geen partnerpensioen op de pensioendatum, dus inruil is niet mogelijk.

Samengevat

Uw ex-partner heeft bij echtscheiding recht op partnerpensioen indien het pensioen is opgebouwd op opbouwbasis (spaarpotje). Dit is alleen anders indien u iets anders bent overeengekomen in een akte huwelijkse voorwaarden.

Ditzelfde geldt ook voor samenlevers. Hiervoor is echter wel vereist dat u in uw samenlevingsovereenkomst expliciet bent overeengekomen dat u bij de verbreking van de samenleving aanspraak maakt op het bijzonder partnerpensioen.