Partneralimentatie op de schop. Wat betekent dit voor u?

Op 21 mei 2019 is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel verkort de maximale wettelijke termijn van partneralimentatie. Deze termijn is op dit moment in beginsel twaalf jaar, maar zal na intreding van de wet de helft van de duur van het huwelijk zijn, met een maximum van vijf jaar. [...]