ALIMENTATIE

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Scheiden van uw partner zou kunnen betekenen dat u er financieel op achteruit gaat, daarnaast gaan de kosten van de kinderen door. Daarom kan in sommige gevallen kinderalimentatie of partneralimentatie worden vastgesteld.

Hoeveel bedraagt de kinderalimentatie

De verzorgende ouder heeft altijd recht op kinderalimentatie. Het bedrag aan kinderalimentatie hangt af van de behoefte aan een kinderbijdrage en de draagkracht van de ouders. De vraag die gesteld wordt is: wat heeft een kind nodig en in hoeverre moet een ouder daar een financiële bijdrage aan leveren? Advocatenkantoor Warmerdam kan u begeleiden wanneer u te maken krijgt met kwesties rondom kinderalimentatie.

Wat als mijn ex de alimentatie niet (meer) betaalt

Wanneer uw ex-partner de kinderalimentatie niet meer betaalt en u in onderling overleg geen oplossing weet te vinden, dan bieden we u in eerste instantie onze diensten als mediator aan. Soms helpt het om onder leiding van een onpartijdige gespreksleider nog een keer over de zaak te praten. Leidt dat niet tot nieuwe inzichten dan kunt u naar een deurwaarder als de alimentatie is vastgelegd in een uitspraak van de rechter en zult u anders nakoming van de gemaakte afspraken moeten vragen via de rechter.

Hoe zit het met partneralimentatie

De partnerbijdrage wordt vastgesteld op basis van de behoefte en draagkracht; behoefte van de partner die alimentatie nodig heeft en draagkracht van de partner die alimentatie verschuldigd is. Daarbij is de huidige situatie niet per definitie het uitgangspunt. Er zijn verschillende vragen die een rol spelen:

  • Met welke lasten wordt rekening gehouden?
  • Hoeveel kinderen behoren er tot het gezin?
  • Ik ben ondernemer, waar wordt dan rekening mee gehouden?
  • Kan de alimentatiegerechtigde meer verdienen (door meer of ander werk te gaan doen)?
  • Is er sprake van een redelijke alimentatietermijn?
  • Is er sprake van een nieuwe partner waarmee alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige gaat samenwonen?

Mediation en partneralimentatie

Schakelt u Advocatenkantoor Warmerdam in als uw mediator, dan kunt u in onderling overleg afspraken over de partneralimentatie maken. Soms is het fijn om onder leiding van een onpartijdige gespreksleider te praten over uw financiële situatie en kunt u op die manier in onderling overleg toch passende afspraken maken, rekening houdend met specifieke belangen en uitgangspunten. Het rekensysteem is alleen een uitgangspunt. Juist in mediation is maatwerk mogelijk.

Hoe kunnen we u helpen?

IK HEB EEN VRAAG
KENNISMAKEN
BEL MIJ TERUG
Lidmaatschappen

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

NEEM CONTACT OP