Op mijn eerste stagedag viel al meteen de term ‘mediation’. Op dat moment besefte ik dat ik daar eigenlijk vrij weinig van af weet. Daarom ben ik informatie gaan opzoeken over mediation.

Bij mediation proberen twee partijen met behulp van een derde partij – mediator – tot een oplossing te komen. Als er sprake is van bijvoorbeeld een scheiding of familieruzie, dan kan er met behulp van een mediator een oplossing gezocht worden. Een voordeel aan mediation is dat een mediator neutraal en dus onpartijdig is en een zaak vaak snel en goedkoop kan worden opgelost. Uiteraard zal er eerst worden gekeken of de partijen er in onderling overleg uit kunnen komen. Het meest belangrijke heb ik al snel gezien, dat is namelijk dat een oplossing via mediation veel beter is dan het ‘’uitvechten’’ bij de rechtbank. Vooral als er kinderen bij zijn betrokken!

Tijdens het gesprek of de gesprekken, tussen de partijen die een conflict hebben, leidt de mediator het gesprek. Voordat  de bemiddeling kan beginnen dient er eerst een mediation overeenkomst getekend te worden. Indien er een oplossing is gevonden voor het conflict of de scheiding wordt er een convenant of vaststellingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst worden alle afspraken in opgenomen. Als de overeenkomst is ondertekend door de partijen, betekent dit dat de gesloten overeenkomst bindend zal zijn. Bij een echtscheiding met kinderen moet er ook een ouderschapsplan worden gemaakt, waarin alles staat over de zorgregeling en alimentatie bijvoorbeeld.

Ik hoop dat ik tijdens mijn stage nog veel geslaagde mediations mag meemaken!