Het injecteren van je man in zijn slaap met insuline, heeft gevolgen voor de te ontvangen partneralimentatie!

Bij het aangaan van een huwelijk beloven echtgenoten elkaar te verzorgen en onderhouden (lotsverbondenheid). Deze belofte is ook de grondslag van de verplichting om na het huwelijk partneralimentatie te betalen indien een van de echtgenoten niet in staat is om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien, of niet in redelijkheid in staat is inkomen te verwerven.

Voor de beoordeling van de hoogte van de partneralimentatie wordt dan vervolgens gekeken naar de behoefte en draagkracht van de partijen. Uiteraard zijn financiële factoren (inkomsten, woonlasten, overige lasten, schulden, etc.) van belang bij het berekenen van de alimentatie, maar ook niet-financiële factoren kunnen van belang zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het volgende voorbeeld
Het injecteren van je man tijdens zijn slaap met insuline (zonder enige medische reden) heeft volgens het hof namelijk tot gevolg dat aan de lotsverbondenheid tussen de echtgenoten een einde komt, en van de alimentatieplichtige echtgeno(o)t(e) niet langer kan worden verwacht in de kosten van levensonderhoud van zijn of haar ex-partner / misdadiger te voorzien. De alimentatieverplichting wordt dan definitief beëindigd.
De rechtbank en ook het hof gaan terughoudend om met deze beëindigingsmaatregel, maar het willens en wetens toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan je ex-partner gaat toch echt te ver.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6321