Divorce Challenge

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag 6 september de Divorce Challenge gestart door de website www.divorcechallenge.nl te lanceren. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website. Minister Van der Steur: “We willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan.”

De Divorce Challenge vloeit voort uit een motie van PvdA-kamerlid Recourt. Professionals, sociale vernieuwers, en ervaringsdeskundigen kunnen de komende drie maanden voorstellen doen. Het is tegelijkertijd een oproep om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en de samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld tussen juristen en hulpverleners. De Divorce Challenge is een nieuwe manier om de kennis, kracht en ervaring van alle partijen te benutten.

De Challenge loopt tot en met 21 november 2016. Daarna worden de inzendingen voorgelegd aan een expertpanel met onder andere de Kinderombudsvrouw, een mediator, een rechter en een hoogleraar familie- en jeugdrecht.

Dit expertpanel maakt een selectie uit de inzendingen en stimuleert indieners om gezamenlijk te kijken of voorstellen elkaar kunnen versterken. Zo ontstaan mogelijk nieuwe samenwerkingen. Ook spreken ervaringsdeskundige jongeren zich uit over de inzendingen. Vervolgens kunnen de geselecteerde inzenders hun idee ‘pitchen’. Tijdens de slotbijeenkomst van 14 december in aanwezigheid van minister Van der Steur, stelt het panel tenslotte vast welke voorstellen verdere uitwerking verdienen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie helpt deze voorstellen door het bieden van expertise, contacten, of hulp bij het vinden van financiering.

Jaarlijks krijgen zo’n 35.000 kinderen te maken met een echtscheiding van hun ouders. Naar schatting verloopt 10 tot 15% van de scheidingen zo problematisch dat we spreken van een vechtscheiding. Onderzoek wijst uit dat betrokken kinderen vaker problemen krijgen op school, meer crimineel gedrag vertonen, emotionele problemen ervaren, en later vaker problemen ondervinden in hun eigen relaties.

Bron: Rijksoverheid, 2016